Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Черняхівський В.
Назва статті Серединні умови задач побудови максимальних простих ланцюгів неповного графа
Анотація Для випадку неповного графа розглянуто задачі побудови максимальних простих ланцюгів між двома довільними заданими вершинами за наявності серединних умов. Наведено визначення типів серединних умов. Описано модифікацію базового рекурсивного алгоритму відшукання максимального простого ланцюга з урахуванням серединних умов. Наведено приклади обчислень простих ланцюгів з серединними умовами.
Мова Українська
PDF формат Черняхівський В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти