Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Лісовець В., Цегелик Г.
Назва статті Порівняльний аналіз ефективності методів паралельного пошуку записів у файлах баз даних
Анотація Розглянуто методи паралельного пошуку записів у файлах баз даних, такі як m-паралельний послідовний перегляд та перший і другий варіанти m-паралельного блокового пошуку. Виконано порівняльний аналіз ефективності цих методів для відомих законів розподілу ймовірностей звертання до записів. За критерій ефективності прийнято математичне сподівання кількості паралельних порівнянь, необхідних для пошуку запису у файлі. Для кожного закону розподілу ймовірності визначено свій найліпший паралельний метод пошуку.
Мова Українська
PDF формат Лісовець В., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти