Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Сибіль Ю.
Назва статті Осесиметрична задача теплопровідності в необмеженій області з дископодібною тріщиною
Анотація Розглянуто стаціонарну задачу теплопровідності, а саме – задачу Діріхле для рівняння Лапласа в просторі із заданням граничних умов на розімкнутій поверхні у вигляді диска. Для врахування фізичних особливостей модельованого процесу на шуканий розв’язок додатково накладено деяку умову в околі ребра розімкнутої поверхні. В осесиметричному випадку отримано необхідні та достатні умови існування єдиного розв’язку вихідної диференціальної задачі та відповідного інтегрального рівняння.
Мова Українська
PDF формат Сибіль Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти