Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Середенко В., Прокіпчук В.
Назва статті Отримання швидкості збіжності та комп’ютерна реалізація еліптичних крайових задач
Анотація Досліджено оцінки відхилення наближеного розв’язку задачі теплопровідності в енергетичній нормі просторів L2(a,b) та W22(a,b). Оцінки виконано для двовимірного випадку. Запропоновано значення сталих у вигляді виразів, що залежать лише від вхідних даних та способу розбиття в разі застосування варіаційно-різницевих методів. Знайдено загальну формулу апріорної оцінки, яку можна широко застосовувати в прикладних дослідженнях задач стаціонарної теплопровідності. Також розглянуто конкретну задачу анізотропної теплопровідності пластини в двовимірному просторі, за допомогою спеціалізованого пакета PDE Toolbox середовища MATLAB знайдено наближений розв’язок. Обчислено похибку апроксимації, проаналізовано її зміну для лінійних моделей з функціональними коефіцієнтами.
Мова Українська
PDF формат Середенко В., Прокіпчук В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти