Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Прокопишин Ігор
Назва статті Паралельні схеми методу декомпозиції області для контактних задач теорії пружності без тертя
Анотація На підставі варіаційного формулювання зі штрафом та ітераційних методів розв’язування варіаційних рівностей побудовано паралельні схеми методу декомпозиції області розв’язування контактних задач теорії пружності без тертя для багатьох тіл. Числовий аналіз виконано для плоскої задачі контакту двох плит з використанням методу скінченних елементів з лінійними та квадратичними апроксимаціями на трикутних елементах.
Мова Українська
PDF формат Прокопишин Ігор 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти