Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 14
Автори Мандзюк Т., Вовк В.
Назва статті Огляд проблем комп’ютерного моделювання біомеханічних систем у стоматології
Анотація Наведено огляд праць із застосування моделей теорії пружності до розв’язування задач біомеханіки у стоматології. Особливу увагу приділено одній з найактуальніших тем у сучасному числовому аналізі поведінки системи зуб–щелепа – моделюванню шару періодонтa. Значна відмінність його фізико-механічних характеристик від інших конструктивних елементів зуба, зокрема його фіброволоконна будова, що має добре виражену властивість анізотропії, звужує межі застосовності багатьох визнаних спрощених моделей. Інші важливі обговорені у статті напрями сучасних досліджень біомеханіки зуба стосуються проблем імплантології, які сьогодні також успішно досліджують засобами комп’ютерного моделювання.
Мова Українська
PDF формат Мандзюк Т., Вовк В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти