Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Відповідальний редактор
д.ф.-м.н., професор С.Шахно
Відповідальний секретар
к.ф.- м.н., доц. Ю.Щербина
Редакційна колегія
М.Я. Бартіш, д-р фіз.-мат. наук, проф.
В.Є. Бербюк, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Технічний університет Чалмерса, м. Гетеборг, Швеція)
В.С. Височанський, канд. фіз.-мат. наук, проф.
М.М. Войтович, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ)
І.П. Гаврилюк, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Університет кооперативної освіти, м. Айзенах, Німеччина)
М.І. Іванчов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Б.І. Копитко, д-р фіз.-мат. наук, проф.
М.Б. Кутнів, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Національний університет «Львівська політехніка»)
М.О. Недашковський, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Університет Казимира Великого, м. Бидгощ, Польща)
В.В. Пасічник, д-р техн. наук, проф. (Національний університет «Львівська політехніка»)
Б.М. Подлевський, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ)
М.М. Притула, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Я.Г. Савула, д-р фіз.-мат. наук, проф.
П.С. Сеньо, канд. фіз.-мат. наук, проф.
Г.Т. Сулим, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Р.С. Хапко, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Г.Г. Цегелик, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Є.Я. Чапля, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ)
Г.А. Шинкаренко, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Адреса
Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем, Факультет прикладної математики та інформатики, Львівський національний університет імені І.Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000 Україна
Телефон
+38 032 239-42-11
Електронна пошта
kom@lnu.edu.ua
Додаткова інформація
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14612-3583 Р від 28.10.2008 р.
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти