Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Головний редактор д.ф.-м.н., професор С.М. Шахно
Відповідальний редактор д.ф.- м.н., доц. П.С. Венгерський
Редакційна колегія М.Я. Бартіш, д-р фіз.-мат. наук, проф.
В.Є. Бербюк, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Технічний університет Чалмерса, м. Ґетеборг, Швеція)
В.С. Височанський, канд. фіз.-мат. наук, проф.
М.М. Войтович, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ)
І.П. Гаврилюк, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Державна навчальна Академія Тюрінгії, м. Айзенах, ФРН)
І.І. Дияк, д-р фіз.-мат. наук, доц.
М.І. Іванчов, д-р фіз.-мат. наук, проф.
М.Б. Кутнів, д-р фіз.-мат. наук, проф. . (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ)
М.О. Недашковський, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Університет Казимира Великого, Інститут механіки і прикладної математики, м. Бидгощ, Польща)
В.В. Пасічник, д-р техн. наук, проф. (Національний університет «Львівська політехніка»)
Б.М. Подлевський, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ)
М.М. Притула, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Я.Г. Савула, д-р фіз.-мат. наук, проф.
П.С. Сеньо, канд. фіз.-мат. наук, проф.
Г.Т. Сулим, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Р.С. Хапко, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Г.Г. Цегелик, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Я.М. Чабанюк, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Є.Я. Чапля, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ)
Г.А. Шинкаренко, д-р фіз.-мат. Наук, проф.
Ю.М. Щербина, канд. Фіз.-мат. Наук, доц.
Відповідальний секретар – Я.С. Гарасим, ст. викладач
Адреса Кафедра теорії оптимальних процесів, Факультет прикладної математики та інформатики, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000 Україна
Телефон +38 032 239-47-91
Електронна пошта visnyk.ami@lnu.edu.ua
Додаткова інформація Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14612-3583 Р від 28.10.2008 р.
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти