Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
26
Рік 2018
Редколегія  Професорові Петру Сеню - 70 років // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 3-4
Редколегія  Професорові Георгію Андрійовичу Шинкаренку - 70 років // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 5-6
Редколегія  Професорові Юрію Миколайовичу Щербині - 70 років // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 7-8
Бешлей А.  Про використання методу інтегральних рівнянь для розв’язування задачі Неймана для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 9-19
Шахно С., Ярмола Г.  Про ітераційні методи для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати з декомпозицією оператора // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 19-28
Бернакевич І., Вагін П., Козій І., Шинкаренко Г.  Числовий аналіз стану геометрично нелінійних оболонок, породженого термосиловими навантаженнями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 29-39
Венгерський П., Коковська Я., Трушевський В.  Застосування різних підходів для розв’язування задачі руслового стоку у кінематичному наближенні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 40-55
Дреботій Р., Шинкаренко Г.  Поелементна декомпозиція апостеріорного оцінювача похибки на основі контрольного розв’язку для hp-адаптивних схем методу скінченних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 56-69
Кіндибалюк Аркадій, Притула М.  Прямий метод Лі-алгебричних дискретних апроксимацій для роз’язування рівняння адвекції // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 70-89
Романюк В.  Дослідження техніки Dropout для детекторів Faster R-CNN з наперед навченими згортковими нейронними мережами для виявлення дуже простих об’єктів, що можуть бути замаскованими // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 90-104
Гарбарук Г., Щербина Ю.  Банківські операції на базі технології блокчейн. Проблема консенсусу в однорангових мережах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 105-117
Гривняк М., Щербина Ю.  Підхід до динамічного донавчання дерев рішень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 118-123
Михайлюк Х., Юріяк В., Ярошко С.  Розробка менеджера баз даних для MongoDB в середовищі Pharo // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 124-136
Селіверстов Р.  Аналіз узгодженості суддівства з використанням Python на прикладі змагань зі спортивних танців // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 137-144
Ярошко Сергій, Ярошко Світлана  Використання механізму подій C# .NET для створення компонента Windows Forms // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  26, 2018.- С. 145-154
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти