Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
25
Рік 2017
Бартіш В., Огородник Н.  Про один метод спуску мінімізації функцій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 3-8
Лебеденко Н., Хапко Р.  Про метод теплових потенціалів для наближеного розв’язування параболічної задачі Коші // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 9-17
Сеньо П.  Двосторонні методи розв’язування задачі Коші на підставі математики функціональних інтервалів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 18-37
Шахно С., Шунькін Ю.  Про комбінований метод для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 38-48
Шахно С., Ярмола Г.  Про збіжність методу Ньютона-Потра за слабких умов // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 49-55
Білинський А.  Оцінка ймовірності банкрутства у випадку виплат розподілених за субекспоненційними законами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 56-63
Гадєєв Т., Алієв С., Магеррамова Т.  Оцінка Гельдера для розв’язку вироджених нелінійних еліптичних рівнянь не дивергентного типу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 64-67
Кіндибалюк Адріана, Кіндибалюк Аркадій, Притула М.  Роз’язування оберного рівняння теплопровідності Лі-алгебричними дискретними апроксимаціями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 68-81
Коковська Я., Притула М.  Про математичні моделі стоку води у псевдопризматичному руслі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 82-92
Мамчук В.  До розрахунку турбулентних примежевих шарів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 93-99
Михайлюк І., Притула М.  Метод (G'/G)-розвинення та розв’язки у вигляді біжучих хвиль для деяких інверсних нелінійних динамічних систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 100-111
Романюк В.  Оптимальні число нейронів прихованого шару двошарового персептрона та співвідношення СКВ піксельних спотворень і масштабування для його навчання на масштабованих зображеннях формату 60-на-80 з піксельними спотвореннями у задачі класифікації масштабованих об’єктів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 112-129
Савула Я., Турчин Ю.  Експоненціальна заміна в методі скінченних елементів для задач адвекції-дифузії // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 130-135
Стельмащук В., Шинкаренко Г.  Скінченноелементний аналіз гармонійних хвиль у моделі термоп’єзоелектрики Гріна-Ліндсея // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 136-147
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти