Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
24
Рік 2016
Редколегія  Професору Яремі Савулі – 70 років // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 3-4
Редколегія  Професору Миколі Притулі – 70 років // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 5-6
Бартіш В., Огородник Н.  Збурений аналог трикрокового методу Ньютона // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 7-13
Білецький В.  Методика розділення змінних у обчислювальній математиці // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 14-23
Гарасим Я., Дудикевич А., Остудін Б., Шунькін Ю.  Чисельне розв'язування деяких крайових задач теорії потенціалу у просторі зі щілинами комбінованим методом // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 24-31
Недашковська А.  Узагальнення методу Хованського для розв’язування рівняння Ріккаті // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 32-38
Фундак Л., Цегелик Г.  Mодифікація екстраполяційного методу адамса чисельного розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 39-43
Вовк О., Квасниця Г., Шинкаренко Г.  Точна сумарна оцінка апостеріорних похибок апроксимацій МСЕ для двоїстих задач кручення стрижнів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 44-52
Кінаш А., Чабанюк Я., Хімка У.  Властивість асимптотичної дисипативності еволюційного процесу з марковським переключенням // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 53-59
Кіндибалюк Аркадій, Притула М.  Кусково-степеневі апроксимації МСЕ для сингулярно збурених крайових задач адвекції-дифузії-реакції з розривними коефіцієнтами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 60-74
Коссак О., Борецька І., Довганик О.  Дослідження вироджених систем диференціальних рівнянь з допомогою узагальнених обернених матриць // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 75-84
Мильо О., Холявка Я.  Сумісні наближення періодів і значень двох еліптичних функцій Вейєрштрасса // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 85-91
Сподар Н., Савула Я.  Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування задач адвекції-дифузії // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 92-100
Кухарський В., Осередчук О.  Вебометрикс – виклик чи інструмент для університету: моделювання динаміки зростання показників рейтингу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 101-109
Щербина Ю., Туркало М.  Проектування систем нечіткого виведення в задачах опрацювання зображень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  24, 2016.- С. 110-119
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти