Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
23
Рік 2015
Редколегія  Професору Василю Височанському – 70 років // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 3-4
Редколегія  Професору Михайлу Бартішу – 75 років // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 5-6
Бартіш М., Ковальчук О.  Дослідження трикрокового різницевого аналогу методу зі швидкістю збіжності 1+sqrt(2) для розв’язування систем нелінійних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 7-13
Бігун Р., Цегелик Г.  Модифікований чисельний метод мінорантного типу відшукання екстремуму довільних гладких і негладких опуклих функцій двох дійсних змінних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 14-17
Борачок І., Хапко Р.  Про чисельне розв’язування задачі Діріхле для рівняння Лапласа в тривимірних двозв’язних областях // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 18-27
Кунинець А., Кутнів М.  Методи Рунге–Кутта четвертого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядрку з сингулярністю першого роду // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 28-36
Ярошко О., Подлевський Б., Хлобистов В.  Градієнтний метод розв’язування лінійної багатопараметричної задачі на власні значення // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 37-48
Вовк В., Лещук С., Мандзюк Т.  Моделювання впливу анізотропії періодонтальної зв’язки на поведінку системи зуб-щелепа // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 49-54
Дреботій Р., Шинкаренко Г.  Симетризація крайової задачі дифузії-адвекції-реакції та hp-адаптивні апроксимації методу скінченних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 55-72
Жук М., Кіндибалюк Адріана  Застосування методу Канторовича для розв’язування диференціального рівняння в частинних похідних четвертого порядку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 73-81
Коссак О., Холявка Я.  ОТ-протокол з використанням еліптичної кривої Едвардса // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 82-88
Попович В., Заводовська Н.  Температурне поле скінченого термочутливого порожнистого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами функційно-змінних температур // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 89-96
Задорожня Н., Єлейко Я., Щербина Ю.  Кластерний аналіз оцінки середнього рівня знань за регіонами України (результати зовнішнього незалежного оцінювання) // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 97-107
Кухарський В., Урсул І.  Технологія розробки програмного продукту типової підсистеми інтегрованої інформаційної системи управління університетом // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 108-118
Черняхівський В.  Обчислювальна складність деяких алгоритмів на графах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 119-124
Ярошко С., Ярошко О.  Використання шаблону асинхронної взаємодії потоків для візуалізації вибраних алгоритмів сортування в середовищі .Net // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  23, 2015.- С. 125-137
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти