Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
19
Рік 2013
Бартіш В.  Рекурсивний аналог трикрокового методу Ньютона // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 3-9
Жук М., Кіндибалюк Адріана, Щербина Н.  Математичні аспекти розв’язування задачі про деформування пружно закріпленої пластини методом Канторовича // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 10-20
Попович В., Вовк О.  Дослідження ефективності застосування варіантів методу послідовних наближень на прикладі стаціонарної задачі теплопровідності для порожнистої кулі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 21-27
Стосик Н., Хапко Р.  Про чисельне розв’язування задач нестаціонарної теплопровідності в тривимірних необмежених областях // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 28-38
Шахно С., Убізський Д., Ярмола Г.  Застосування прискореного методу Ньютона та різницевих методів до розв’язування задачі пошуку періодичних режимів у нелінійних динамічних системах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 39-46
Дияк І., Ящук Ю.  Скінченно-граничноелементний оцінювач похибки МСЕ для задач теорії пружності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 47-55
Кіндибалюк Аркадій, Притула М.  Модифікований метод Лі-алгебричних апроксимацій для еліптичних рівнянь з неоднорідними крайовими умовами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 56-67
Мічута О., Власюк А., Мартинюк П.  Математичне моделювання впливу хімічної суфозії та неізотермічних умов на фільтраційну консолідацію засолених ґрунтів у тривимірному випадку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 68-80
Прядко О., Цегелик Г.  Задача розподілу кредитних коштів банку з мінімальною величиною ризику з врахуванням потреб позичальників // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 81-85
Романюк В.  Процедура перетворення мінімаксного розподілу ймовірностей згідно з відстежуванням об’єкта для оцінювання об’єктового фактора зі скінченною множиною його теоретичних значень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 86-92
Савула Я., Турчин Ю., Кіт Н.  Комп’ютерне моделювання процесу перенесення ліків у живих тканинах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 93-98
Сибіль Ю.  Задача Неймана для еліптичного рівняння другого порядку в обмеженій області з тонким включенням // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 99-105
Годич О., Кушнір П., Щербина Ю.  Апроксимація простору станів і дій штучними нейронними мережами в задачах навігації // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  19, 2013.- С. 106-125
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти