Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
17
Рік 2011
Єлейко І., Базилевич І., Тимків Г.  Гранична задача для гіллястого процесу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 3–9
Кутнів М., Паздрій О.  Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півосі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 10–21
Мельничин А., Цегелик Г.  Порівняльний аналіз оптимальних схем пошуку інформації у послідовних файлах баз даних із використанням методу блокового пошуку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 22–28
Романюк В.  Множина супероптимальних чистих стратегій у деяких матричних іграх з непорожньою множиною сідлових точок у чистих стратегіях // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 29–36
Шахно С., Ярмола Г.  Застосування двопараметричних різницевих методів для розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 37–46
Абрамов Є., Квасниця Г., Шинкаренко Г.  Частинами квадратичні та кубічні апроксимації h – адаптивного МСЕ для одновимірних крайових задач // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 47–61
Вавричук В.  Чисельне розв’язування мішаної нестаціонарної задачі теплопровідності в частково необмеженій області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 62–72
Грицько Б., Гудзь Р., Журавчак Л.  Математичне моделювання розподілу температури в середовищі з нелінійною поведінкою матеріалу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 73–84
Мандзюк Т., Вовк В.  До моделювання біомеханічних конструкцій з м’якими прошарками // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 85–93
Сибіль Ю.  Про варіаційне формулювання задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку в області з тонким включенням // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 94–102
Чапля Є., Чернуха О., Васьо Н.  Математичне моделювання дифузійних потоків в шарі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 103–115
Щербина Н., Жук М., Кіндибалюк А.  Наближене розв’язування лінійної двовимірної крайової задачі про тримальну здатність ортотропних пластин // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 116–128
Копитко Б., Жерновий К.  Оптимізація параметрів обслуговування для модифікованих систем M/M/1/m та M/M/1 // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 129–138
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти