Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
16
Рік 2010
Бартіш М., Огородник Н.  Модифікація рекурсивного методу Ньютона // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 3-9
Гарасим Я., Остудін Б.  Уточнення наближених розв’язків двовимірного інтегрального рівняння теорії потенціалу на розімкнених поверхнях // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 10–17
Демків І.  Інтерполяційний операторний поліном третього степеня на зліченій множині вузлів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 18–27
Колєчкіна Л., Родіонова О.  Багатокритеріальні комбінаторні задачі на поліперестановках та методи їх розв’язування // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 28-39
Лісовець В., Цегелик Г.  Імовірнісні характеристики ефективності методу послідовного перегляду записів у файлах баз даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 40–46
Мельничин А., Цегелик Г.  Ефективність оптимальних схем варіантів пошуку інформації у послідовних файлах баз даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 47–53
Ревенко В.  Побудова наближеного розв’язку крайової задачі для диференціального рівняння другого порядку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 54–62
Цегелик Г., Глебена М.  Чисельний метод мажорантного типу відшукання абсолютного екстремуму довільних негладких функцій двох дійсних змінних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 63–70
Гачкевич О., Михайлишин В.  Моделювання напруженого стану деформівних тіл за охолодження після витримки при високотемпературному відпалі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 71–87
Kaлогеропулос Г., Коссак O., Зачковська Х.  Дослідження розв’язку лінійних сингулярних систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 88–95
Ящук Ю.  Адаптивний алгоритм чисельного дослідження задачі теорії пружності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 96–105
Голуб Б.  Ієрархічна модель вкладених множин у реляційних базах даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 106–113
Єлейко Я., Косаревич К.  Про рівноважні змішані стратегії кооперації та узагальненого лідерства симетричної олігополії у випадковому середовищі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 114–123
Нікітченко М., Іванов Є.  Композиційно-номінативні мови програм з асоціативним розіменуванням // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  16, 2010.- С. 124–139
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти