Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
15
Рік 2009
Кардаш А., Цегелик Г.  Життєвий і творчий шлях професора Олександра Костовського // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 3-13
Бартіш М., Ковальчук О.  Модифікація методу Стеффенсена для розв’язування систем нелінійних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 14-19
Бартіш М., Огородник Н.  Про один трикроковий метод розв’язування задач мінімізації // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 20-25
Бартіш М., Огородник Н.  Трикроковий алгоритм мінімізації функцій на базі методу Стеффенсена // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 26-32
Білецький В.  Ітераційний метод узагальненого розділення змінних для розв’язання двовимірних інтегральних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 33-42
Жук М., Кіндибалюк А., Щербина Н.  До питання про оцінку швидкості збіжності методу Канторовича // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 43-51
Літинський С., Музичук Ю., Музичук А.  Про слабкі розв’язки крайових задач для нескінченної трикутної системи еліптичних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 52-70
Старчак М., Притула М.  Солітонні розв’язки нелінійних динамічних систем типу Кортевега-де Фріза // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 71-80
Сеньо П., Анісімова Н.  Ефективний інтервальний ітераційний метод розв’язування систем нелінійних рівнянь високого порядку збіжності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 81-95
Торган Г.  Мішана задача для нелінійного рівняння п’ятого порядку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 96-108
Хіміч О., Полянко В.  Блочно-циклічні паралельні алгоритми методу Гауса розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь з розрідженими матрицями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 109-116
Шахно С., Граб С., Ярмола Г.  Двопараметричні методи типу хорд для розв’язування нелінійних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 117-127
Шихамедов A.  Про базиси збуреної системи експонент // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 128-134
Хапко Р., Собейко О.  Чисельне розв’язування задачі Коші для рівняння еластостатики // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 135-148
Kaлогеропулос Г., Коссак O., Зачковська Х.  Дослідження розв’язку лінійних сингулярних систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 149-156
Васільєв К., Сулим Г.  Розв’язування інтегральних рівнянь задач для шаруватих середовищ із довільно орієнтованими стрічковими неоднорідностями методом колокацій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 157-169
Венгерський П., Демкович О.  Побудова математичної моделі процесу фільтрації рідини в грунті // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 170-177
Венгерський П., Коковська Я.  Один із підходів моделювання процесів руслового стоку рідини // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 178-195
Власюк А., Мартинюк П.  Чисельне розв’язування задачі фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі в умовах тепло масоперенесення методом радіальних базисних функцій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 196-207
Грицько Б., Гудзь Р., Журавчак Л.  Моделювання розподілу температурного поля у неоднорідних середовищах за допомогою граничних, приграничних та скінченних елементів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 208-223
Єлейко Я., Бебич Ю., Базилевич І.  Ймовірність банкрутства страхової компанії в моделі зі скінченним проміжком часу та стохастичною ставкою відсотка // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 224-233
Єлейко Я., Жерновий Ю.  Універсальні формули для системи обслуговування M/M/n/m з блокуванням вхідного потоку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 234-239
Малець Р.  Моделювання процесів теплопровідності в тонкому тривимірному шарі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 240-250
Ляшенко В., Кобильська О.  Розв’язання однієї оберненої задачі Стефана // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 251-257
Слупко О., Мандзак Т., Савула Я.  Моделювання процесу руху гравітаційної води у пористому середовищі з каналом // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 258-266
Трушевський В., Щербина Н.  Застосування штучних нейронних мереж для розв’язування лінійних крайових задач з примежовим шаром // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 267-280
Шамілова Б.  Перетворення Лапласа для ергодичного розподілу процессу з двома затримюючими екранами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 281-290
Годич О., Накрийко А., Щербина Ю.  Індуктивні методи моделювання навігації агента // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 291-312
Литвин Б.  Про одну модифікацію гібридного генетичного алгоритму з дійсним кодуванням у задачах оптимізації // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 313-324
Теленик С., Ролік О., Букасов М., Крижова К.  Управління ресурсами центрів оброблення даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  15, 2009.- С. 325-340
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти