Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
14
Рік 2008
Редакційна колегія  Професору кафедри інформаційних систем Георгію Андрійовичу Шинкаренку – 60 років // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 3–4
Бартіш М., Огородник Н.  Модифікація методу хорд розв’язування задач мінімізації // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 5–10
Жук М., Кіндибалюк А.  Використання методу Канторовича для розв’язування системи диференціальних рівнянь у випадку крайових умов задачі Неймана // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 11–16
Kaлогеропулос Г., Коссак O.  Дослідження розв'язку узагальненої автономної неперервної та дискретної лінійних систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 17–31
Мочурад Л., Остудін Б.  Числовий аналіз граничних задач теорії потенціалу в R2 з абелевою групою симетрії скінченного порядку // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 32–47
Власенко О., Кравченко О.  Застосування GRID-технологій для розв’язування задач фізики твердого тіла // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 48–53
Власюк А., Мартинюк П.  Числове розв’язування задачі фільтраційної консолідації ґрунтового масиву за наявності тепломасоперенесення методом радіальних базисних функцій // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 54–63
Гарасим Я., Мочурад Л., Остудін Б.  Метод інтегральних рівнянь у разі числового моделювання граничних задач теорії потенціалу та можливості його ефективного використання // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 64–74
Гарт Е.  Застосування проекційно-ітераційної модифікації методу скінченних елементів до дослідження пружного багатошарового тіла // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 75–81
Єлейко Я., Жерновий Ю.  Стаціонарний розподіл імовірностей станів для одноканальної системи масового обслуговування з вимушеними перервами в роботі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 82–92
Зірнєєва Г.  Прийняття рішення в задачі розпізнавання мови на основі принципу максимуму Понтрягіна // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 93–97
Карпенко В., Стародуб Ю.  Рівняння гаусової лінії на поверхні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 98–104
Мандзюк Т., Вовк В.  Огляд проблем комп’ютерного моделювання біомеханічних систем у стоматології // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 105–122
Прокопишин Ігор  Паралельні схеми методу декомпозиції області для контактних задач теорії пружності без тертя // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 123–133
Середенко В., Зубко Н.  Осереднення і числова реалізація деяких задач міжфазових композитних систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 134–138
Середенко В., Прокіпчук В.  Отримання швидкості збіжності та комп’ютерна реалізація еліптичних крайових задач // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 139–147
Сибіль Ю.  Осесиметрична задача теплопровідності в необмеженій області з дископодібною тріщиною // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 148–154
Трушевський В., Шинкаренко Г., Щербина Н.  Визначення нестаціонарного температурного поля в пластині за змішаних умов теплообміну на основі штучних нейронних мереж // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 155–169
Ярошко Світлана, Ярошко Сергій  Поширення модифікованого методу послідовних наближень на спектральні задачі з поліноміальними операторними пучками // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 170–176
Єлейко Я., Бакан М.  Застосування ланцюга Маркова для прогнозування динаміки інвестиційних надходжень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 177–184
Лісовець В., Цегелик Г.  Порівняльний аналіз ефективності методів паралельного пошуку записів у файлах баз даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 185–193
Савенкова О., Карпов О.  Інформаційна технологія реалізації складового синтезу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 194–203
Черняхівський В.  Серединні умови задач побудови максимальних простих ланцюгів неповного графа // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  14, 2008.- С. 204–209
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти