Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
10
Рік 2005
Бартіш М., Гут Н.  Про деякі модифікації градієнтного методу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 3-8
Воробйова О., Гентош О., Притула М.  Скінченновимірна інваріантна редукція інверсної динамічної системи Каупа–Броера // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 9-18
Коркуна М., Остудін Б.  Наближене розв’язування деяких зовнішніх граничних задач теорії потенціалу в R 2 методом інтегральних рівнянь за наявності багатозв’язної межі з урахуванням декомпозиції областей та використанням функцій Гріна // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 19-26
Савенко П., Тополюк Ю.  Апостеріорні оцінки для методу простої ітерації в задачах з вільною фазою з цілком неперервним оператором // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 27-35
Фундак Л., Цегелик Г.  Формули мажорантного типу для наближеного обчислення визначених інтегралів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 36-40
Фундак Л., Цегелик Г.  Екстраполяційний метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 41-48
Ярошко С., Ярошко С.  Методика апостеріорної оцінки точності модифікованого методу послідовних наближень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 49-58
Артеменко В.  Моделювання комплексних оцінок ефективності соціально-економічного розвитку регіонів у контексті критеріїв якості життя населення // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 59-70
Венгерський П., Трушевський В.  Про вибір стабілізаційного множника у варіаційних задачах руху мілкої води // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 71-77
Власюк А., Мартинюк П.  Фільтраційна консолідація неоднорідного масиву ґрунту в неізотермічних умовах з урахуванням впливу перенесення солей // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 78-89
Галазюк В., Прокопишин І.  Великі пластичні деформації тонкої конічної оболонки // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 90-97
Гачкевич О., Смірнов О., Шинкаренко Г.  Числове розв’язування нелінійних задач перенесення зарядів у напівпровідникових структурах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 98-110
Єлейко Я., Жерновий Ю.  Імовірність небезпечного стану складених стрижнів та з’єднань з випадковими навантаженнями і початковими прогинами // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 111-121
Маслов Б., Шатило Л.  Розподіл напружень біля кінця тріщини у матеріалі з мікропошкодженнями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 122-126
Ревенко В.  Побудова загального розв’язку рівнянь Ляме і знаходження тривимірного напружено-деформованого стану циліндра // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 127-137
Щербина Н., Жук М.  Розв’язування задачі згину анізотропних пластин із застосуванням методу Канторовича // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 138-147
Коссак О., Грицак П.  Дослідження задач теплообміну в каналі для неньютонівських рідин // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 148-154
Вовк В.  Застосування об’єктного підходу до топології розміщення даних у мережі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 155-160
Годич О., Щербина Ю.  Динамічна нейромережа ADD // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 161-183
Левченко О.  Дослідження точності побудови grid-поверхонь рельєфу: якісна оцінка // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  10, 2005.- С. 184-190
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти