Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
8
Рік 2004
Герасимчук О.  Дробово-раціональний метод відшукання нормального розв’язку вироджених систем звичайних лінійних диференціальних рівнянь та їхнього континуального аналогу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 3-13
Гнатів Л., Кутнів М.  Точні триточкові різницеві схеми на нерівномірній сітці для систем звичайних диференціальних рівнянь з монотонним оператором // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 14-22
Голуб Н., Шинкаренко Г., Щербина Ю.  Застосування нейронних мереж для розв’язування крайових задач Штурма–Ліувілля // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 23-37
Дудикевич А., Кардаш А., Левицька С.  Комбінований метод обчислення потенціалу електростатичного поля для осесиметричних систем // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 38-45
Жук М., Кіндибалюк А.  Розв’язування системи диференціальних рівнянь у частинних похідних другого порядку методом Канторовича у випадку крайових умов задачі Неймана // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 46-51
Недашковська А.  Метод лінеаризації для розв’язування поліноміально-нелінійних матричних рівнянь із двома невідомими // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 52-59
Остудін Б., Романенко А.  Дослідження наближеної схеми розв’язування стаціонарної самоузгодженої задачі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 60-71
Сибіль Ю., Музичук А.  Про застосування інтегрального перетворення Лагера до розв’язування задачі Діріхле для параболічного рівняння // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 72-76
Хапко Р., Вінтоняк Н.  Про методи Ландвебера та інтегральних рівнянь для оберненої граничної задачі нестаціонарної теплопровідності в частково необмеженій області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 77-90
Гарасим Я., Даців Г.  Використання функції Гріна з метою розв’язування однієї граничної задачі теорії потенціалу для півпростору // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 91-96
Гачкевич О., Дробенко Б.  Математичне моделювання процесу індукційного нагрівання електропровідних тіл // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 97-111
Горлач В., Шинкаренко А.  Дослідження задач гідроакустики з використанням апроксимацій Рав’яра–Тома // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 112-121
Журавчак Л.  Поєднання методів приграничних та контактних елементів у разі розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності для зонально-однорідного тіла // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 122-132
Зарівняк І.  Імовірність втрати плоскої форми стійкості склеєним стрижнем під впливом випадкових навантажень і початкових прогинів у площині, паралельній клеєним швам // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 133-140
Козаревська Ю.  Застосування h-адаптивної схеми методу скінченних елементів до розв’язування нестаціонарних задач мігрування // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 141-151
Лаврик С., Хапко Р.  Про чисельне розв’язування нестаціонарної задачі конвекції - дифузії методом інтегральних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 152-161
Ревенко В.  Знаходження компонентів напружено-деформованого стану в разі згину ортотропної консолі поперечною силою // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 162-169
Сулим Г., Кривень В., Мандзій Л., Каплун А.  Розвиток пластичних смуг у тілі з колінеарною системою тріщин зсуву за наявності тертя берегів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 170-175
Сухорольський М.  Узагальнений розв’язок задачі про локальне навантаження шару // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 176-181
Лізунов П., Білощицький А.  Використання корпоративної комп’ютерної мережі в діяльності вищого навчального закладу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 182-189
Тичковський Р., Цегелик Г.  Використання генетичного алгоритму для розв’язування задачі оптимального розподілу копій файлів серед вузлів обчислювальної мережі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  8, 2004.- С. 190-195
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти