Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика


Випуск
1
Рік 1999
Вагін П.П., Левченко О.М.  Проблеми створення та функціонування двозадачних комплексів: Paradox-ArcVіew // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 39-43
Бартіш М.Я. , Чипурко А.І.   Про застосування модифікацій методу Гаусса-Ньютона // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 3-7
Березька К.М.   Алгоритми побудови груп перетворень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 8-12
Бернакевич I.Є., Шинкаренко Г.А.   Вплив циліндричної оболонки на поширення ударної хвилі в рідкому наповнювачі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 13-20
Білинський М.Е., Переймибіда A.А.   Розподіл диференціалу рефлексивної синонімічності в електронному тезаурусі дієслів та девербативів англійської мови // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 21-25
Блажиєвська О.В., Мандзак. Т.І.  Про ефективність методу експоненційної підгонки при розв’язуванні задач тепломасоперенесення у пористих середовищах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 26-31
Буренко В.І., Муха І.С.   Чисельне дослідження стійкості тонкостінних гнучких конструкцій складної форми // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 32-38
Венгерський П.С., Трушевський В.М.   Чисельне моделювання мілкого схилового стоку в кінематичному наближенні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 44-49
Власюк А.П., Катерина Є.І.   Розв’язання одновимірної стаціонарної задачі напружено-деформівного стану грунтових масивів в умовах масоперенесeння // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 50-55
Власюк А.П., Мартинюк П.М.   Чисельне розв’язування однієї задачі фільтраційної консолідації з урахуванням масоперенесення // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 56-63
Власюк А.П., Самсонюк В.О.   Чисельне розв’язування однієї задачі масоперенесення сольових розчинів в грунтових масивах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 64-71
Гарасим Я.С., Дещенко С.Г., Коцовський О.Д., Остудін Б.А., Переймибіда А.А.  Основні можливості та принципи функціонування програмного забезпечення з електронного захисту інформації у банківських структурах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 72-75
Гумецький Л.Р., Савула Я.Г.   Застосування стабілізаційних рівнянь для чисельного розв’язування задач адвекції-дифузії // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 88-93
Демидюк М.В.   Розрахунок власних коливань конструкції мостового робота // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 94-98
Дияк І.І., Дудаш О.І.   Застосування гетерогенних чисельних схем для дослідження задач теорії пластичності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 99-104
Дороцька Х.С.   Аналіз оптимальних моделей r -рівневих індексно-послідовних файлів для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 105-110
Дудикевич А.Т., Левицька С.М.  Розв’язування різницевої задачі Діріхле для рівняння пуассона у просторі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 111-112
Дудикевич А.Т., Левицька С.М., Підківка Л.І.  Підвищена апроксимація рівняння Пуассона в циліндричній системі координат // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 113-116
Журавчак Л.М.   Використання приграничних і контактних елементів у задачах геоелектрики для неоднорідного гірського хребта // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 117-122
Золото П.В., Гудзь Р.В.   Наочний комп’ютерний самовчитель з курсу “Перспектива” для художників, дизайнерів, архітекторів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 123-126
Кардаш А.І., Костовський О.М., Рикалюк Р.Є.   Обчислювальному центру університету - 40 років // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 127-129
Кардаш А.І., Чулик І.І.   Діаграма та мажоранта Ньютона кратного ряду Діріхле і його область збіжністі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 130-132
Квасниця Г.А.   Чисельне моделювання напружено-деформованого стану пружних тіл зі стержневими включеннями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 133-142
Костів О.В., Черняхівський В.В.   Інформатизація суспільного життя України: стан і перспективи // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 143-145
Кундрат М.М.  Композиція з жорстким лінійним включенням в модельному формулюванні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 146-151
Левицька С.М., Дудикевич А.Т.   Обчислення невласних інтегралів у випадку розв'язування третьої граничної задачі нестаціонарної теплопровідності // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 152-155
Литвин Б.А.  Використання кубічних згладжувальних сплайнів у задачі оптимального керування рухом двоногого крокуючого робота // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 156-160
Марчук М.В., Хом’як М.М.  Порівняльний чисельний аналіз контактних напружень у двошаровій пластині за моделями з лінійним розподілом переміщень по товщині шару й теорії пружності у випадку циліндричного згину // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 161-165
Музичук А.О.   Узагальнене інтегральне перетворення Лагера в нестаціонарних крайових задачах // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 166-172
Нікольський Ю.В., Шпунт К.Г.   Інтелектуальна система пошуку знань в інформаційних середовищах із неструктурованими даними // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 173-176
Олійник Т.М., Остудін Б.А.   Деякі зауваження щодо наближеної схеми розв’язування задачі Діріхле для рівняння теплопровідності на незамкнених поверхнях методом інтегральних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 177-181
Оліярник Ю.П.   Тунельний алгоритм глобальної мінімізації з використанням методу мультистарту на тунельній фазі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 182-184
Опанасович В.К., Коркуна М.Д.   Подвійнопeріодична задача для пластини з двома прямолінійними тріщинами в прямокутній гратці періодів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 185-190
Подлевський Б.М., Ярошко С.М., Ярошко С.А.   Розв’язання спектральної задачі для поліноміальних пучків матриць модифікованим методом послідовних наближень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 191-195
Попов Б.О., Сущик К.В.   Рівномірне наближення сплайнами з ланками у вигляді суми многочлена та степені // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 196-199
Процюк Б.В., Верба І.І.   Нестаціонарне одновимірне температурне поле тришарових тіл з плоскопаралельними межами поділу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 200-205
Роман Л.Л.   Застосування методів релаксації для розв’язування задач операторного програмування // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 206-207
Савула Я.Г., Кревс В.В.   Чисельний аналіз ієрархічної математичної моделі тонкої пружної оболонки // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 208-212
Тарасов Д.О.   Обмеження доступу з мережі до БД // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 213-216
Твердохліб І.П.   Автоматизація методики розрахунку еластичності попиту на продукти в реґіоні // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 217-221
Терендій О.В.   Дослідження та моделювання процесу встановлення медичного діагнозу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 222-226
Філяк М.І., Цегелик Г.Г.   Ефективність методу дворівневого блочного пошуку у впорядкованих файлах для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 227-230
Фундак О.В., Шинкаренко Г.А.   Чисельне розв’язування варіаційних задач руху мілкої води в водоймі // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 236-242
Цегелик Г.Г., Коваль Г.М.   Метод параметрів розв’язування прямої та оберненої задач локалізації коренів алгебраїчних многочленів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 243-249
Цегелик Г.Г., Федчишин Н.В.   Використання апарату некласичних мажорант Ньютона для побудови чисельних методів розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 250-254
Шахно C.M., Гнатишин О.П.  Застосування методів типу Гаусса-Ньютона до нелінійної задачі найменших квадратів з обмеженнями // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 255-258
Шквар Є.О.   Математичне моделювання турбулентних течій однорідних розчинів полімерів // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 259-263
Шквар Є.О., Мамчук В.І., Моісеєнко М.Ю.   Математичне моделювання турбулентних пристінних струменів на шорстких циліндрах у випадку осесиметричного обтікання // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 264-268
Шуміліна Н.В.   Вплив зміни форми частини граничної поверхні включення на фільтраційний потік // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 269-272
Щербатий M.B., Щербата І.В., Харків Н.В.  Чисельні дослідження потенціальних можливостей економічного розвитку територіально-виробничих систем з урахуванням забруднення // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 273-276
Щербина М.Ю.   Методи розробки паралельних версій Web-сторінок // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 277-281
Щербина Н.М.  Оцінка контактної жорсткості композитної оболонки з урахуванням пошкодженості матеріалу // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 282-285
Яджак М.С.   Алгоритм чисельного розв'язання узагальненої задачі цифрової фільтрації // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 286-290
Grits'ko E.G., Gudz' R.V., Zhuravchak L.M.  The filtration processes modelling in locally inhomogeneous objects // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 291-295
Щербатий М.В., Іванків К.С.  Постановка і алгоритм розв'язування задач оптимального керування процесами протікання інфекційних захворювань з врахуванням даних клініко-лабораторних спостережень // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 296-299
Гентош О.Є., Притула М.М.  Гамільтонова інваріантна редукція рівняння Бюргерса // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 76-81
Фітель Г.В.  Застосування методу приграничних елементів до розв'язування нестаціонарної задачі теплопровідності з нелінійною граничною умовою III роду // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 231-235
Власюк А., Мартинюк П., Каленик М.  Числове розв’язування двовимірної задачі фільтраційної консолідації ґрунтового масиву за наявності тепло-масоперенесення в деформівній області // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  1, 1999.- С. 78-89
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти