Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка видає збірник наукових праць "Вісник Львівського університету. Cерія прикладна математика та інформатика" починаючи з 1999 року.

Проблематика збірника - висвітлення оригінальних результатів з теоретичних і прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та інформатики.

"Вісник Львівського університету. Cерія прикладна математика та інформатика" входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі фізико-математичних наук.

Періодичність видання - 1-2 випуски на рік.

Електронні версії статей, починаючи з 2007 року (Випуск 13), можна також знайти на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у розділі "Наукова періодика України"

У період з 1965 по 1998 статті з прикладної математики та інформатики друкувались у серії механіко-математичній. Електронні версії таких статей, починаючи з 1996 року (випуски 44, 46, 50 та 52), доступні на сайті "Вісник Львівського університету. Cерія механіко-математична".

small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти